logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Horní Blatná dům čp. 6 dům čp. 29

Horní Blatná - dům čp. 28

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Toto lidové stavení je jedním z nejstarších obytných domů v tomto městě. Jeho vznik by se dal typovat nejdříve do přelomu 16. a 17. století jako dům vedlejší, který je údajně nejstarším. Na dvorní části domu se původně nacházela pavlač, která vedla na takzvaný krušnohorský záchod. Ve světnici se pak do dnešních dnů dochoval dřevěný záklopový strop se stropními trámy, které mají buď pozdně gotickou a nebo ranně renesanční profilaci. Přízemí stavby je zděné a patro je pak hrázděné a kryté bedněním.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=20569101&sequence=7&mode=fulltext&keywords=horn%C3%AD+blatn%C3%A1&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavé a svým způsobem unikátní stavení.

Mapa

Fotografie

×