logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dobrá Voda pomník Aloise Martina Davida

Dobrá Voda - klášter Matky Boží

Informace

Navštíveno: 5. 12. 2017

Historie: Původně zde stávala vesnice jménem Altdorf, která ale byla zničena Švédskými vojsky během třicetileté válce. Poté zde nechal vybudovat opat Tepelského kláštera Hieronymus Franciscus Ambros v polovině 18. století barokní hospodářský dvůr, který byl pojmenován Neuhof. Po dokončení stavby byla správní budova vyzdobena nástěnnými malbami, které vytvořil tovaryš Eliase Dollhopfa. Následně v roce 1761 byla chodba vyzdobena freskami se starozákonními motivy, které již vytvořil sám Elias Dollhopf. V roce 1930 proběhla obnova štítové stěny, ale již v roce 1931 celý dvůr vyhořel a byla tím poškozena zbylá část nástěnných maleb. V roce 1950 po zrušení Tepelského kláštera byl dvůr zestátněn, a i když byl prohlášen za kulturní památku, tak začal chátrat. V roce 1973 jej postihl ničivý požár, po kterém byla střecha nahrazena eternitovým zastřešením a následně byl dvůr opuštěn. V roce 1980 bylo upuštěno od památkové ochrany a převezeny barokní fresky do kláštera v teplé. Na počátku 90. let 20. století byl klášter vrácen do majetku kláštera v Teplé, ale i tak dál chátral. V roce 1991 byl opět zapsán na seznam kulturních památek a v roce 1999 jej objevila skupina mnichů z kláštera trapistů v Sept-Fons ve Francii. Ti jej pak zakoupili a v letech 2000 – 2005 byl dvůr přestavěn na klášter trapistů podle architekta Johna Pawsona z Londýna. Zachovalé křídlo dvora pak prošlo jen rekonstrukcí, při které byli obnoveny nástěnné barokní fresky od Eliase. A již v roce 2002 byl zde založen klášter Matky Boží.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dobra-voda-klaster-matky-bozi-novy-dvur

Dojmy: Pěkný klášter, který i když je nový, tak je v něm vidět otisk minulého statku.

Mapa

Fotografie

×