logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dubina NPP Skalky Skřítků

Dubina - Tvrz Dubina

Informace

Navštíveno: 16. 10. 2017

Historie: Gotická tvrz v Dubině vyrostla v 14. století na ostrožně nad soutokem řeky Ohře a Lučinského potoka. Avšak jakékoliv zmínky o zdejším panském sídle se nedochovali. Tvrz byla založena pravděpodobně jako manství cisterciánského kláštera v Oseku, kterému zdejší Šemnický újezd patřil již od počátku 13. století. V držení kláštera zůstala tato tvrz až do příchodu husitských válek, kdy v roce 1429 byla tvrz pravděpodobně pobořena husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, který tudy táhl z hradu Andělská hora na Ostrov. Následně připadla tvrz i s panstvím rodu Šliků a tím ztratila svou vojensko-správní moc a postupně zanikla. V roce 1908 zde proběhl průzkum zdiva tvrze a stále odlesněného vrcholu tvrziště badatelem Gustavem Kutscherem, který zachytil ještě dochované velené klenby objektu. V 2. polovině 20. století pak došlo k destrukci lokality a postupnému zarůstání stromy a náletovými křovinami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dubina-tvrz

Dojmy: Pěkně zachovaný příkop, bohužel je celý prostor tvrze zarostlý náletovými dřevinami.

Mapa

Fotografie

×