logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Chyše Křížová cesta Radnice

Chyše - městské opevnění

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Zdejší městské opevnění bylo vybudováno s gotickou obnovou hradu roku 1473 na popud majitele panství Buriána z Gutštejna. Hradby se táhly okolo celého města a byly posíleny jedenácti baštami. Do města vedly původně dvě brány jedna byla na západní a druhá na východní straně města. Hradby byli postupně likvidovány v letech 1856 – 1858 za majitele Prokopa III. Lažanského. Z jedné bašty pak byla zřízena roku 1848 synagoga, která byla ale postupem času zničena. Do dnešních dnů se tak dochovali jen relikty hradeb, jako velký zbytek příkopu u bývalého kláštera, či pozůstatky hradebních zdí okolo historického centra, které jsou složeny z lomového kamene a často vyspraveny cihlami.

Zdroj: http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradby&object=Chyse

Zdroj první fotografie: http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradby&object=Chyse

Dojmy: Z hradeb se moc nedochovalo, ale i tak jsou zajímavé zbytky, které vydržely.

Mapa

Fotografie

×