logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Chlum dům eč. 11 pomník obětem válek

Chlum - kostel sv. Jiljí

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tento původně gotický farní kostel byl postaven někdy v 1. polovině 14. století. První zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1378, kdy zde byl připomínán farář jménem Walther. V průběhu husitských válek byl zdejší kostel pravděpodobně poničen a následně byla zdejší farnost zrušena. Již roku 1437 je tento kostel zmiňován jako filiální ke kostelu Narození Panny Marie ve Štědré, kam spadal až do roku 1620. Následně v letech 1620 – 1645 spadal pod kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích, v letech 1645 – 1651 ke kostelu sv. Jakuba Většího v Nečtinech a následně opět ke kostelu ve Štědré. V průběhu třicetileté války byl kostel někdy na počátku 17. století znovu poškozen a následně byl barokně obnoven spolu s vnitřním zařízením. Následně byl v roce 1758 pozdně barokně upraven a přibyla zde nová zvonová věž. V průběhu 1. světové války byly zdejší dva zvony zrekvírovány na válečné účely, tyto zvony pak byli nahrazeny zvony novými z roku 1922 a následně v roce 1923 byla uvnitř kostela umístěná mramorová pamětní deska se jmény padlími. V roce 1926 byla renovována ohradní zeď hřbitova, který dodnes obklopuje zdejší kostel a budovy márnice. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat a následně bylo vnitřní zařízení kostela postupně rozkradeno. V roce 1985 byla vyměněna krytina kostela a na konci 20. století byla zbořena zdejší márnice. Na počátku 21. století se ale kostel nacházel v havarijním stavu a tak bylo v roce 2016 přistoupeno k postupné rekonstrukce, během které byla zatím vyměněna střešní krytina a vyspravena báň.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chlum-kostel-sv-jilji

Dojmy: Pěkný barokní kostel, který je relativně udržovaný, ale neuškodilo by mu ještě trochu péče.

Mapa

Fotografie

×