logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Bystřice Číhaná

Černava

Informace

Městský erb:

ernava_coa_czsvg_35165527033_o

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: První písemná zmínka o této obce je z roku 1489 v Loketském urbáři, kde byla zapsána jako Loketské léno. Název obce se vykládá dvěma způsoby, první je podle černého potoka a druhá je uváděna podle nedaleko ležícího malého ložiska černého uhlí, které dalo jméno jak potoku, tak obci. Svou farou spadala Černava pod nedalekou obec Tatrovice. V roce 1654 je v obci uváděno 10 domů s 39 obyvateli, v té době se obyvatelskou živilo především pěstováním a prodejen obilí, ale také pasením dobytka. Na konci 19. století a na začátku 20. století probíhala obrovská industrializace Nejdku, která zapříčinila i růst této obce.

Zdroj: http://www.oucernava.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=111&lang=cs

Dojmy: Malá vesnice, ve které se najde jedna maličkost.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2693