logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Březová socha sv. Jana Nepomuckého

Březová - Střelecký mlýn

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2015

Historie: Na počátku roku 1898 zakoupil karlovarský c. k. střelecký sbor od Rudolfa Fischera Labitzkého mlýn z 18. století, kde chtěli zřídit novou střelnici. Ještě na jaře toho roku bylo na schůzi rozhodnuto že místo zchátralého mlýna bude vystavěn nový spolkový dům – Střelecký mlýn. Statek byl postavěn podle projektu chebského stavitele Haberzettla, který jej vyprojektoval podle dodnes stojícího hrázděného mlýna Gahmühle ze 17. století ve vsi Salajna u Chebu. V roce 1899 pak byl otevřena Café-restaurant a společenský dům Střelecký mlýn. Prvním nájemcem byl Fritz Unterer, který zde zřídil restauraci a malé muzeum lidových tradic, kde byla i jedna replika selské jizby. Od roku 1910 až do konce 2. světové války pak najímala mlýn rodina Mallo. Během této doby v letech 1926 – 1927 vyrostli okolo mlýna nové budovy, kde byl zřízen i hotelový provoz. Ve zdejší restauraci pak chodily servírky v Chebských lidových oděvech. Po odsunu německých obyvatel na konci 2. světové války byl mlýn znárodněn, a získal ho jeden pražský podnik, který jej využíval na rekreaci. V roce 1980 někdo ukradl sošku Panny Marie, která stála na průčelí budovy pod dřevěným křížem. V roce 1989 jej pak získala rodina Pažďorových, která na počátku 21. století celý objekt zrekonstruovala a pokračuje v činnosti, kdy slouží jako restaurace a hotel.

"Patrová hrázděná budova v egerlandském stylu na obdélném půdorysu krytá sedlovou šindelovou střechou s vikýři a sloupovou zvoničkou nad průčelím, završenou zvonovitou bání. Hrázděné průčelí budovy zdobí velký krucifix původně komponovaný se sochou Panny Marie. V místnosti v přední části budovy u uličního průčelí bývala situována místnost, zařízený jako muzeum v podobě selské jizby v egerlandském duchu s ukázkami lidového umění a výroby z oblasti západočeského lázeňského trojúhelníku. Přilehlá zahrada s venkovním posezením se rozkládala mezi olšemi lemovaným mlýnským náhonem a říčkou Teplá."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brezova-strelecky-mlyn/

Dojmy: Nádherná roubená stavba na okraji malé vesničky.

Mapa

Fotografie

×