logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Borek kaple sv. Martina

Borek - Štědrý hrádek

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tento gotický hrad vystavěný na skále byl založen v polovině 14. století. První písemná zmínka o tomto hradu je pak ze dne 7. ledna 1360, kdy v listině potvrzují bratři Racek a Jindřich z Hrádku výměnu farářů. Tito bratři mají pro nás zatím neznámí původ a byli možná příbuzní borecké či Štěderské šlechty. Další zmínka o těchto bratrech je pak ze dne 16. srpna 1371, kdy dosadili nového faráře do kostela ve Štědré místo zemřelého faráře Otty. Následně mezi lety 1371 – 1378 zakoupili zdejší statky Borku, štědré a hrádku bratři Boreš V. a Slavek V. z Rýzmburka, kteří je připojili ke Žlutickému panství a ze štědrého hrádku se tak stalo vojensko-správní místo zdejšího panství. Hrad Štědrý hrádek si nechal poté Boreš V., který si zde nechal potvrdit císařem Karlem IV. manství. Následně bylo Borešovy V. císařem Karlem IV. dovoleno roku 1378 aby koupil od svého bratra dědičný podíl hrádku. Slavek mu ale neprodal jen hrádek, ale také část panství Bečova a část panství Žlutic. Další zmínka o tomto rodu je pak z roku 1389, kdy potvrdili synové Boreše V. a to Boreš VI. a Boreš VII. Žluticím jejich práva, a také poskytli další svobody. Tito dva bratři pak střídavě seděli na Žluticích a na hrádku. Následně v roce 1397 bratři Boreš VI. a Boreš VII. z Rýzmburka hrad Štědrý hrádek prodali z neznámých důvodů Buškovi Caltovi z Kamenné Hory, který si z nového hradu udělal ihned své sídlo. Po smrti Buška Calta v roce 1405 se začal psát ze štědré jeden z jeho tří synů, a to Bušek Calta mladší. Následně získal zdejší panství v roce 1408 Vilém z Nečtin a po roce 1410 jej získal Vilém Bukovina z Pnětluk.

Vilém ale měl mnoho sporů se svými sousedy, se kterými také vedl mnoho sporů. V roce 1417 se pak dostal do sporu s Jindřichem z Plavna, který následně násilím zabral Štědrý hrádek a vedl odtud válku proti králi Václavovi IV. Jindřich se v této válce následně spojil s Tistou z Přimdy. V roce 1418 král Václav IV. nakonec zaútočil na hrad Hasištejn a následně na Štědrý hrádek, který královské vojsko dobilo. Z této doby se zachoval záznam, který zde budu citovat:

„Léta páně 1418 a už nějaký čas předtím rytíř pan Plavenský začal válku proti králi Václavovi a pomáhal Tistovi z Přimdy. Král Václav poslal své vojsko nejprve proti Plavenskému a dobyl hrady Hasištejn a Štědrou. Když Plavenský viděl, že by toho proti králi mnoho nenaválčil, poddal se králi na milost i nemilost.“

Díky tomuto kroku získal zdejší hrádek opět Vilém Bukovina z Pnětluk a následně král Zikmund dovolil Vilémovi hrad obnovit a ten pak pomáhal v tažení krále Zikmunda během Husitských válek. Během husitských válek si dělali nárok na zdejší hrádek další šlechtici a díky tomu že v té době úřady moc nefungovali, tak se díky tomu tvořili nové spory. V roce 1425 se pokusil Bušek Calta z Kamenné hory dosadit nového kněze do Štědré. Během tohoto sporu byl roku 1425 dosazen na Štědrý hrádek Bohuněk ze Šumburka. Ten tu ale nebyl dlouho, jelikož již na konci 20. let 15. století byl hrad vrácen Vilémovi spolu s povolením nového vystavění hradu. Během několika dalších sporů s rodem Calta nakonec byl zdejší statek roztrhán a Vilémovi tak zůstal hrádek s několika vesnicemi. Ten ze strachu že přijde i o to zapsal v roce 1445 veškerý svůj majetek svému sousedovi Jakoubkovi z Vřesovic, který jej nechal na hrádku v klidu dožít. Za Jakoubka byl pak hrádek vyspraven a rozšířen o nové předhradí s předsunutým opevněním. Po smrti Viléma v roce 1453 byl majetek předčasně převeden dědictvím na Janna z Kamenné hory, proti čemuž samozřejmě vystoupil Jakoubek z Vřesovic. V roce 1455 pak přijel do hrádku purkrabí Vaněk pán Jakubova, který měl situaci prošetřit, a nakonec rozhodl pro Jakoubka z Vřesovic. Nastali další spory o zdejší hrádek, které nakonec dopadli tak že majitelem zdejšího panství se stal Jan z Vřesovic. Díky tomuto kroku se stali majiteli celého zdejšího panství Vřesovci. Následně se o zdejší zboží začali soudit Jan z Vřesovic spolu s Jindřichem z vřesovic, tento spor byl nakonec ukončen v roce 1488 smírem. Jindřich z Vřesovic nakonec prodal roku 1489 zdejší zboží bratrům Buriánovi, Jetřichovi Janovi a Volfgangovi z Gutštejna a z Nečtin, ti si jej pak rozdělili tak, že majitelem štědré se stal Jan z Gutštejna. Jan v roce 1506 prodal Štědrou spolu s hrádkem Jindřichovi z Plavna. Někdy na začátku 16. století byl hrádek opuštěn a začal pomalu chátrat a v roce 1523 je již zmiňovaná jen ves Štědrá. V letech 2000 – 2001 byl proveden archeologický průzkum zdejší vodní cisterny umístěné na hradě.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/borek-hrad-stedry-hradek

Dojmy: Malebná zřícenina, kam je trochu krkolomnější výšlap.

Mapa

Fotografie

×