logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bochov sloup se sochou Panny Marie Věžová kašna

Bochov - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vztyčena v průběhu 18. století na náměstí před domem čp. 13. Zde si dovolím citovat její popis:

„Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, představuje prostovlasého světce v obvyklém šatě a atributy. Kolem hlavy má svatozář s pěti hvězdami. Na prsou drží světec levou rukou krucifix, v pravé drží svůj sejmutý baret. Oděn je v rochetě s kanovnickým pláštíkem. Plastika je postavena na vrcholu nízkého profilovaného hranolového soklu, který je umístěn na vrcholu vysokého barokního zprohýbaného pískovcového podstavce s horní profilovanou krycí deskou. Strany podstavce jsou zdobeny vpadlými rámci a negativním reliéfem hvězdy na přední straně. Podstavec je umístěn na dalším nízkém hranolovém soklu.“

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Udržovaná socha s zajímavým podstavcem.

Mapa

Fotografie

×