logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bor boží muka pomník obětem 1. světové války

Bor - kostel sv. Máří Magdalény

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: O tomto kostelu koluje pověst, že je starý více jak 1000 let, pravdou je že na jednom z trámů v kopuli kostela a na srdci rytého zvonu je číslice 999, u které si není nikdo jistý, co vlastně znamená. Nejstarší již prokázaná historie kostela je datována do roku 1260. Farář, který se zde nacházel ve 2. polovině 14. století jmenoval nové duchovní osoby k okolním farám, v roce 1356 ke kostelu sv. Petra a Pavla v Hroznětíně, roku 1359 k faře v Ostrově, roku 1385 ke kostelu sv. Anny v Sedlci a roku 1406 ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Velichově. V roce 1400 proběhli na zdejším kostele úpravy, a následně roku 1500 byla ke kostelu přistavěna gotická sakristie. V roce 1641 byla vesnice Bor spolu s kostelem uváděna jako Farní léno hradu loket. Následně v roce 1770 byl kostel pozdně barokně upraven a v roce 1819 vytvořil vybavení interiéru sochař a malíř Karl Lorenz z Hroznětína. V roce 1857 byla zdejší kostel povýšen na samostatnou farnost, která spadala pod ostrovské panství. V roce 1864 byla vystavěna nová budova fary. V průběhu 19. století se zde dne 22. července konaly pravidelné poutě. V roce 1868 byla oplechována střecha původní kostelní věže. V letech 1874 – 1875 byla vystavěna před průčelím kostela nová věž. V letech 1906 – 1912 byl pak zrušen hřbitov, který byl okolo celého kostela a byl přesunut na svah pod kostel. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, začal kostel chátrat. V roce 2003 byl proveden průzkum stavebních konstrukcí a následně v roce 2005 zde proběhl archeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno že u sakristie jsou ostatky osoby, která zemřela před 500 – 600 lety. V roce 2006 začala postupná rekonstrukce kostela a následně v roce 2008 byl proveden architektonický průzkum, který měl za cíl zakonzervovat fresky z přelomu 13. a 14. století, které byli vymalována na počest přítomnosti Karla IV. v kostele.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bor-kostel-sv-mari-magdaleny

Dojmy: Veliký kostelík, je pěkně udržovaný. Myslím že je i dominantou této vesničky.

Mapa

Fotografie

×