logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Branišov Davidova observatoř pomník

Branišov - kostel sv. Blažeje

Informace

Navštíveno: 5. 12. 2017

Historie: Původně se v těchto místech nacházela středověká vesnice jménem Janov a v té se nacházel malý kostelík, který byl vystavěn někdy ve 14. století. Následně V období husitských válek ale celá obec zpustla a následně byla strhnuta a na jejím místě byl založen rybník. Následně v letech 1732 – 1733 nechal Tepelský opat Raimund III. na místě původního kostela vybudovat kostel nový, který se stal filiálním ke kostelu sv. Blažeje ve Vidžíně. Z kostela se postupně stávalo poutní místo, které podle názoru historika Franze Klementa z roku 1882 šlo přirovnat pouze k poutnímu místu na Švamberku, na které se konali celozemské pouti. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat, až nakonec v roce 1957 byl kostel zasažen bleskem a zcela vyhořel. Do současnosti se z kostela zachovalo pouze obvodové zdivo. V roce 2007 se pak menší skupina nadšenců pustila do postupné záchrany této památky a zatím byl kostel zabezpečen a odstraněny náletové dřeviny, během tohoto procesu se zde našlo mnoho středověkých profilovaných prvků, které patřily původnímu kostelíku.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/branisov-kostel-sv-blazeje/

Dojmy: Malebná zřícenina kostela, ze kterého se dochovalo jen obvodové zdivo.

Mapa

Fotografie

×