logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Božičany dům čp. 14 kaple sv. Michaela

Božičany - dům čp. 30

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2017

Historie: Hrázděná usedlost se skládá z chalupy a přilehlého seníku. Byla vystavěna někdy v 1. polovině 19. století.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15326717&sequence=5&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=Bo%C5%BEi%C4%8Dany&municipalityPart%5B0%5D=Bo%C5%BEi%C4%8Dany&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Pěkně udržovaná hrázděná stavba.

Mapa

Fotografie

×