logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Branišov pomník Studánka

Branišov - PP Blažejský rybník

Informace

Navštíveno: 5. 12. 2017

Historie: Blažejský rybník je přírodní památka evidenční číslo 6006 v okrese Karlovy Vary. Chráněné území s rozlohou 46,7 ha bylo vyhlášeno 20. května 2014. Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita s mozaikou vlhkých a podmáčených biotopů a v nich žijících vzácných druhů rostlin především drojovky potoční (Montia hallii), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), zábělníku bahenního (Potentilla palustris) a kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) a živočichů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Blažejský_rybník

Zdroj: http://prirodakarlovarska.cz/clanky/1968-prirodni-rezervace-blazejsky-rybnik

Dojmy: Pěkná krajina, která je chráněná především kvůli podmáčeným loukám se vzácnými rostlinami.

Mapa

Fotografie

×