logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Žehušice socha sv. Floriána zámek Žehušice

Žehušice - tvrz Žehušice

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tato tvrz byla postavena někdy v letech 1361 – 1370 v gotickém slohu. Z tohoto období se zachoval nejen vstupní gotický portál, ale také ostění některých oken. Tato tvrz byla v průběhu 16. století renesančně přestavěna na zámek. Tím získala v podstatě současnou hmotu. Tento renesanční zámek ale novým majitelům panství Thun-Hohensteinům nevyhovoval, tak si postavili nedaleko zámek nový a tato tvrz začala sloužit novým účelům. V 18. století byla tvrz přestavována a v rámci této přestavby bylo zbouráno severní křídlo, opevnění, ale také obraná věž. Tímto krokem získala tato stavba svůj současný vnější vzhled. Někdy na počátku 20. století byla tvrz upravená na byty a skladiště. V této tvrzi se také narodil v roce 1746 Jan Štich, který se proslavil jako virtuos na lesní roh. Tvrz patřila až do roku 1913 rodu Thun-Hohensteinů, kdy ji v tomto roce získala rodina Stomova, které byl tento majetek v roce 1948 zabaven a tvrz se stala součástí JZD. V průběh 2. poloviny 20. století proděla tvrz nevhodné úpravy, které jsou na ní dodnes zvenčí znatelné, ale také postupně chátrala, až se do současnosti zachovala v dezolátním stavu.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1469321

Zdroj: https://www.mestyszehusice.cz/zivot-v-obci/pro-turisty/zehusice/

Dojmy: Bohužel nemám více fotografií této tvrze, jelikož se nacházela na soukromém pozemku.

Mapa

Fotografie

×