logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Záboří nad Labem pomník obětem 1. světové války zvonice

Záboří nad Labem - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento barokní mariánský sloup završený sochou Panny Marie Immaculaty byl vytvořen pro mě neznámým autorem roku 1739. Sloup byl vytvořen na náklady místního faráře P. Karla Heina. Zajímavostí tohoto sloupu je to, že na samotný sloup, který je zakončen barokní korintskou hlavicí je použit jeden z původních románských červených sloupů ze zdejšího kostela sv. Prokopa. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sloup sešel, a tak byl v letech 2005 – 2007 restaurován. Během restaurování byla původní socha Panny Marie nahrazena kopií, aby nedocházelo k její poškození.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zabori-nad-labem/mariansky-sloup

Dojmy: Krásný a velmi zajímavý barokní sloup.

Mapa

Fotografie

×