logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Záboří nad Labem kaplička pomník obětem 1. světové války

Záboří nad Labem - kostel sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl dle některých spekulací postaven již v době kolem roku 1080 za vlády knížete Vratislava, a dle některých pramenů dokonce z jeho popudu. Dle dalších pramenů je za stavebníka považován Miroslav z Cimburka, který byl jedním z důležitých velmožů na dvoře Vladislava II. a který založil klášter v Sedlci. Obě tyto alternativy jsou zatím jen teorie a žádný písemný pramen je nepotvrzuje. Jisté je že tento kostel byl vybudován v románském slohu a že tento kostel byl poprvé zmiňován jako farní kostel Panny Marie roku 1352, kdy byl již patronem kostela klášter v Sedlci. Pravděpodobná doba založení kostela je pak přelom 12. a 13. století, kdy kostel byl vybudován jako patrová románská kaple čtvercového půdorysu. Již v této době ale kotel měl vysokou hranolovou věž. Někdy mezi lety 1556 – 1585 proběhly díky patronovi kostela Karlu či Kašpara ze Žerotína opravy, během kterých byla přistavěna renesanční loď, do jejíž jižní strany byl přesunut románský bohatě zdobený portál. V průběhu třicetileté války tento kostel ale bohužel chátral a nakonec jej roku 1639 vypálili Švédi, ale již do konce 17. století byl tento kostel barokně opraven nákladem majitele Novodvorského panství a to Bernarda Věžníka. Během této opravy byla zesílena zeď, dozděna pobořená věž a vznikly slepé arkády. Dle zápisu ze dne 10. února 1677 je kostel stále uváděn jako zasvěcen Panně Marii, ale již v roce 1700 byl kostel již zasvěcen sv. Petra v okovech a někdy v letech 1746 – 1748 došlo opět k zasvěcení a to tentokrát již k sv. Prokopu. V roce 1755 proběhli drobné opravy kostela a v roce 1783 začal kostel spadat pod správu královehradecké diecéze. V roce 1815 ze dočkala věž nového šindelového zastřešení a v roce 1826 pak byl opraven celý kostel. V roce 1840 byly opravovány věžní hodiny, a také byly odstraněny některé románské sloupy. Prvního průzkumu se zde dočkal kostel v roce 1846, kdy jej provedl J. E. Vocel z Kutné hory. V letech 1850 – 1851 byly zbourány zbytky původní románské apsidy a na jejím místě byla vystavěna nová sakristie podle plánů hraběcího stavitele Adolfa Paděrkou. Další opravy se kostel dočkal v roce 1898 a v roce 1927 se dočkal opravy románského portálu, kterou prováděl akademický sochař Bohuslav Přeučil z Prahy. V letech 1933 – 1935 se kostel dočkal generální opravy, která dala tomuto kostelu současnou podobu. Dalších oprav se kostel dočkal v letech 1948 a 1961. Zatím posledních oprav se kostel dočkal v 1. čtvrtletí 21. století kdy byl kostel konzervován a opravován. Díky barokním úpravám všem výzkumníkům tento kostel zamotal pořádně hlavu, jelikož se myslelo že loď kostela je barokní přístavbou, ale v roce 1949 byly objeveny zazděné bohatě zdobené románské sloupy. Díky tomu, jak je tento kostel zachován, se jedná o unikátní románskou chrámovou stavbu na území Českých knížat a dokonce na českém venkově.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zabori-nad-labem/kostel-sv-prokopa

Dojmy: Nádherný kostel, u kterého je škoda, že člověk nemohl nahlédnout dovnitř.

Mapa

Fotografie

×