logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Žíšov mlýn čp. 11

Žíšov - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento původně buď pozdně románský či ranně gotický kostel byl vystavěn někdy v průběhu 2. poloviny 13. století. V průběhu 14. století byla vystavěna hřbitovní zeď, která se dodnes nachází kolem kostela. V roce 1352 je tento kostel poprvé písemně zmiňován a současně je zmíněn jako farní kostel. Někdy v době po husitských válkách zanikla zdejší farnost a již nikdy nebyla obnovena a tento kostel tak začal spadat filiálně ke kostelu v Uhlířských Janovicích. V roce 1607 vznikly náhrobní kameny, které jsou usazené ve hřbitovní zdi vedle kapličky, z nichž jeden patří Jindřichu Něnkovskému z Medonos. Po konci třicetileté války tento kostel spolu s vesnicí velmi zpustl. Zlom nastal až v době, kdy získali zdejší vesnici Jezuité, kteří započali již v roce 1677 základní opravy. Další následovaly v roce 1680. Celkové obnovy a přestavby v barokním slohu se pak kostel dočkal v roce 1709, kdy získal novou věž, zvonici, sakristii a byla proražena nová okna, pořízeny nové lavice a hudební kůr. Dalších barokních úprav, které proběhli především v interiéru, se kostel dočkal někdy před roku 1773. V průběhu 19. století se kostel dočkal již jen menších oprav, které již nezměnili vzhled této stavby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mikulase-15440028

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zisov/kostel-sv-mikulase

Dojmy: Velmi zajímavý kostel, na kterém je velmi dobře vidět baroko.

Mapa

Fotografie

×