logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Zruč nad Sázavou kaple sv. Josefa pomník Jana J. Schebka

Zruč nad Sázavou - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Kdy přesně byl tento kostel postaven je neznámo. I když byla v tomto kostelu nalezen letopočet 1150, tak kostel mohl být vystavěn raně gotickém slohu v tomto období. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1334, kde je již tento kostel zmiňován jako farní. Někdy v průběhu 2. poloviny 15. století či v 16. století tento kostel spolu s farou zpustl. Patrně v 16. století byla k tomuto kostelu přistavěna věž v pozdně gotickém slohu. Tato věž pak byla vystavěna mnohem vyšší a byla výrazným prvkem zdejšího panoramatu. Po bitvě na bílé hoře se stala zdejší farnost, která se stala za husitských válek protestantskou, tak se se stala opět farou katolickou. Prvního katolického stálého kněze pak měla tato farnost od roku 1654. Následně v roce 1683 se tento kostel dočkal výrazné opravy a obnovy, během které byla přistavěna kaple a sakristie. V roce 1781 tento kostel bohužel vyhořel a díky tomu se propadl strop lodi, ale již v roce 1788 se dočkal kostel obnovy, během které byla snížena věž kostela na současnou výšku, ale také byla zřízena zdejší kostnice. V roce 1831 byly do tohoto kostela pořízeny varhany od varhanáře Waltera. V roce 1892 se tento kostel dočkal úprav, během kterých získala kostelní věž výmalbu s iluzivním šedým kvádrování, ale také varhany nahradil nástroj od firmy Em. Š. Petr z Prahy. Roku 1903 se pak kostel dočkal současné kruchty a již v roce 1913 získal tento kostel svůj současný pseudorománský portál. V roce 1916 byly zabaveny tři zdejší zvony na válečné účely, ty byly nahrazeny v průběhu meziválečného období, jen aby v průběhu 2. světové války byly dva z nich opět zabaveny na válečné účely. V průběhu 1. desetiletí 21. století pak byl kostel postupně obnoven.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=12930

Zdroj: https://www.mesto-zruc.cz/mesto/historie-mesta/?ftresult_menu=historie

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-15394927

Dojmy: Malebný kostelík, na kterém je vidět krásně jeho stáří a krása.

Mapa

Fotografie

×