logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Víckovice Vilémovice

Vidice

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Obec Vidice (německy Widitz) se nachází asi 10 km jihozápadně od Kutné Hory. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1303. V průběhu 14. a 15. století pak víme že Vidice drželi Kutnohorští měšťané. Na konci 15. století je zmíněno, že Vidice držel Bartoš z Prachňan, ten ale již v roce 1510 zemřel. Jeho syn Jan z Prachňan prodal zdejší statek roku v listopadu roku 1513 Kunešovi Bohdaleckému z Hodkova. Ze záznamu z roku 1567 víme že zde žilo celkem 9 poddaných o které se staral Adam Hrabáně z Přebubenic. V roce 1581 vlastnili ves bratři Jindřich, Václav a Bohuslav Voděradský, kteří postoupili následně tento statek Berkům. Dalšími známými majiteli této obce byli Václav Okrouhlický a Václav Popel z Vesce, který připojil tento statek k Suchdolu. Následně spolu se Suchdolem byli připojeny Vidice k Malešovskému panství za majitele Jiříka Poděbradského z Hrušova, pána na Dobřeni. Dále měla tato obec společnou historii s Malešovským panstvím. Po zrušení feudalismu se roku 1850 stali Vidice samostatnou obcí, kterou jsou až do současnosti. Dle statistik z roku 1932 zde žilo celkem 213 obyvatel. Postupem času se ale tento počet moc nezměnil, jelikož dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 242 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vidice_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.obecvidice.cz/file.php?nid=456&oid=2034967

Dojmy: Větší vesnice, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8881
IMG_8883
IMG_8899
IMG_8893
IMG_8891
IMG_8885