logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Úžice Krucifix

Úžice - kostel Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vystavěn v románském slohu kolem roku 1175, díky čemuž patří mezi nejstarší kostely v tomto kraji. Tento kostel měl na západní straně věž a pravděpodobně i apsidu. V průběhu 13. století byl tento kostel goticky rozšířen směrem k jihu. O tuto přestavbu se postaral zdejší majitel panství, který sídlil někde poblíž tohoto kostela v této obci a tím byl Hroznata z Úžic, který byl zetěm Záviše z Falkenštejna. Následně se o tento kostel staral rod z Talmberka. Který také rozhodoval o tom, jaké dekorace tento kostel bude mít. V průběhu 14. století bylo zbořeno kněžiště. V průběhu 14. století se tento také stal kostelem farním, ale také v průběhu 14. století byl tento kostel vypálen husity, a následně byl opět goticky obnoven tak, že se zachovali z původní románské prvky hlavně v podobě části zdiva lodi a dvojitá okénka ve zdi věže. Z této obnovy se dodnes zachovalo kněžiště s gotickou žebrovou klenbou se svorníkem, na kterém je erb pánů z Talmberka. V průběhu 16. století se tento kostel stal filiálním k farnosti Rataje nad Sázavou. Zdejší sakristie vznikla v roce 1726 v barokním slohu, již v roce 1730 bylo prolomeno jedno nové okno a některá zdejší okna byla zvětšena. V roce 1759 byla zdejší věž navýšena a byla zakončena barokní bání, interiér věže pak pochází z přelomu 18. a 19. století. V roce 1782 se tento kostel stal opět farním kostele. Roku 1896 byla vytvořena nová varhaní kruchta a také varhany od firmy Mölzer z Kutné Hory. Novodobější zařízení kostela pak pochází z roku 1910 a vytvořil jej Josef Krejčík z Prahy. Samotné hodiny umístěné na věži byli umístěny na tento kostel roku 1914. Nakonec se tento kostel roku 2009 stal filiálním k farnosti Sázava- Černé Budy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(%C3%9A%C5%BEice)

Zdroj: https://www.centralbohemia.cz/dr-cs/26002-kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-uzicich.html

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny-marie-15385988

Dojmy: Zajímavý kostel, který nevypadá že je tak starý, jak ve skutečnosti je.

Mapa

Fotografie

×