logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Útěchvosty

Útěchvosty - Kaple

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato malá obecní kaplička se zvonicí byla vystavěna někdy v průběhu 3. čtvrtiny 19. století, jelikož na mapě II. vojenského mapování z let 1836 – 1852 ještě není zachycena, ale již je zachycena na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Původní zařízení kaple se do dnešních dnů bohužel nedochovalo, a tak je nahrazeno zařízením novodobým.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×