logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Uhlířské Janovice Zvonice

Uhlířské Janovice - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Uhlířskojanovičtí židé byli až do roku 1834 pohřbíváni na hřbitovech ve Zbraslavicích, Malešově a Kolíně, ale už v roce 1829 bylo právě kvůli zamýšlenému zbudování vlastního hřbitova založeno místní pohřební bratrstvo. Povolení se podařilo získat o čtyři roky později, ale již v roce 1832 byl zakoupen pozemek, který byl roku 1907 o něco rozšířen na dnešních 4107 m2. Prvním pohřbeným byl 10. února 1834 Michal Weiss, pohřby zde pak probíhaly až do roku 1942. Po druhé světové válce areál postupně chátral a byl ničen. Přilehlý dům hrobníka a márnice byly roku 1966 zbourány a deska s hebrejským nápisem, která byla původně na domku připevněná, byla uložena v městském muzeu. Po roce 1979 byly některé náhrobky odprodány pražskou Židovskou náboženskou obcí a hřbitov se dále likvidoval. Kolem roku 1985 areál získal do vlastnictví stát pro zamýšlenou výstavbu rodinných domů, z ní však nakonec sešlo a hřbitov se po listopadu 1989 vrátil do rukou ŽO v Praze. Obdélníkový pozemek je obklopen porostem keřů se zbytky ohradní zdi, uprostřed rostou stromy a areál je čistě travnatý, udržovaný nájemcem pozemků v sousedství. Do současné doby se na místě dochovaly pouze dva náhrobky – jeden u východní ohradní zdi a druhý přeměněný na památník, jež zaniklý hřbitov připomíná. Dvacet náhrobků, které byly nalezeny při stavbě v Ondřejově u Prahy, je umístěno na novém židovském hřbitově ve Světlé nad Sázavou. Areál je volně přístupný s hlavním vchodem ze západní strany hřbitova, od ulice Ke Koupališti. V současné době se zde nachází jen jeden symbolický náhrobek, kde je sepsána stručná historie zdejšího židovského obyvatelstva.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Uhl%C3%AD%C5%99sk%C3%BDch_Janovic%C3%ADch

Dojmy: Malý plácek, který byl v době mé návštěvy zarostlý náletovými dřevinami.

Mapa

Fotografie

×