logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Tupadly pomník obětem 1. světové války

Tupadly - zámek Tupadly

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: V první polovině 14. století se v Tupadlech připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Tupadel. Po nich vlastnil, ves Jan z Dlouhé Vsi, po němž přišli bratři Lukavičtí z Lukavce, po nichž přišel Bernard Žehušický z Nestajova. Na místě tvrze začal roku 1530 Bernard Žehušický z Nestajova budovat raně renesanční zámek. Zámek byl původně jednokřídlou budovou s hranolovitou obytnou věží. Tato stavba tvoří východní křídlo dnešního zámku. Po rodu tohoto muže vlastnilo zámek se vsí město Čáslav. Po konfiskacích měšťanského i panského majetku následujících po bitvě na Bílé hoře se Tupadly dostaly roku 1627 do rukou Marie Magdaléně Trčkové z Lobkovic a na Opočně, jíž byla ves zkonfiskovaná a v roce 1635 přešel majetek do rukou Arnošta de Suys, císařského generála. Ten letech 1635 - 1640 nechal rozšířit zámek o jižní průčelní křídlo se střední věží a přestavěl ho v pozdně renesančních tvarech s použitím sgrafitové rustiky na průčelí dvojtraktu. Po požáru roku 1676 prodal Arnoštův syn Ferdinand panství Marii Barboře z Pöttingu. Ta přistavěla křídlo západní a vytvořila tak zámecký komplex o třech křídlech, od zahrady oddělený zdí se slepou arkádou. Průčelí nového traktu získalo raně barokní červenobílé členění, zatímco ostatní fasády byly i nadále pokryty sgrafity. Marie Barbora z Pöttingu přenechala tupadelské panství svému synovi Františku Karlovi, ten ho však v roce 1739 kvůli dluhům prodal v dražbě. Další majitelka, hraběnka Kateřina Auerspergová ze Schönfeldu, spojila Tupadly se žlebským panstvím, přesto na zámku pokračovaly stavební úpravy. Kateřina Auerspergová dala okolo roku 1739 sjednotit zámek barokovými průčelími. Novobarokní korektury, následující po požáru roku 1865, se přidržely starších barokních forem a tehdy byla při zámku zřízena dnes již neexistující zámecká kaple a zahrada s lodžií. Auerspergové vlastnili zámek až do roku 1924, od 2. poloviny 18. století ztratil však svůj význam a byla v něm jen hospodářská správa. Po roce 1924 vlastnil zámek cukrovar v Hostačově, zámek tak byl adaptován k bytovým účelům a následně jej získal do vlastnictví poslanec za agrární stranu Jaroslav Hálek. Po roce 1948 byl zámek zestátněn. V roce 2002 byl zámek v rámci restitucí vrácen potomkům původního majitele, kteří ho prodali společnosti Agroslunce s. r. o., kterou vlastní Johann Breiteneder.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tupadly_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=4684

Dojmy: Krásný zámek, který probíhal v době mé návštěvy rekonstrukcí.

Mapa

Fotografie

×