logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Talmberk Třebětín

Třebešice

Informace

Městský erb:

Třebešice_(Kutná_Hora_District)_CoA

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Obec Třebešice (německy Trebeschitz) se nachází asi 4 km severozápadně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1309, kdy se objevuje majitel zdejší tvrze Kutnohorský měšťan Konrád Kutner z Kutné Hory, tomu pak roku 1319 udělil král Jan Lucemburský odkázat zdejší tvrz s panstvím Sedleckému klášteru. Sedlecký klášter získal toto panství v roce 1327 a již v roce 1327 to zpochybnil Čáslavský měšťan Mikuláš Kuril, který byl příbuzným Konráda. Soud dopadl tak že Mikuláš byl finančně odškodněn a majetek zůstal v rukou kláštera. Klášter pak vlastnil zdejší panství v průběhu 14. století. V roce 1415 je zmiňováno že zdejší tvrz s panstvím patřila Václavu Uhrovi, který tuto ves v roce 1417 prodal Konrádu Názovi, který ji již v roce 1418 postoupil Hanušovi Pískovi. Během Husitských válek zdejší panství dobyl Petr z Adršpachu, který ji byl v roce 1437 donucen vrátit původnímu majiteli, který ji vlastnil do roku 1440, kdy je zde zmiňován. Po něm vlastnil tento statek Zikmund Písek z Radenína, který je zde zmiňován ještě v roce 1459. V roce 1485 je zde zmiňován jako majitel Mikeš z Libodřic, který zemřel v roce 1496 a tento statek zdědil jeho syn Jan Klucký, který jej ale záhy prodal. V roce 1513 prodali zdejší statek bratři Jan a Bernard z Valdštejna Hynku Baderskému z Újezda, ale ten již tento statek v roce 1514 prodal Všeslavovi Vyšehněvskému ze Solče, jež jej prodal Václavu Okrouhlickému z Kněnic. Tento muž byl ale hnán k zemskému soudu, který rozhodl v roce 1527 že zdejší statek přešel na pannu Lidmilu z Libodřic. Díky sňatku přešel majetek v roce 1530 na Zikmunda Maternu z Květnice, který zde je zmiňován ještě v roce 1559. Po tomto muži zdědil část statku s tvrzí Adam starší Materna. Druhou část statku pak vlastnilo panství Kluky. Adam ale zemřel v roce 1588 a tak zde sídlil Zikmund mladší Materna. Tento muž ale zemřel v roce 1616 a majetek zdědili jeho synové. Panství ale bylo natolik zadluženo že tuto část zakoupil Petr Lukavecký z Lukavce, který tou dobou vlastnil jako součást panství Kluky druhou část vesnice. V roce 1617 zakoupil část vsi Jan Trček z Lípy. Druhá část byla pak prodána v roce 1627 Eufemii Lehnerové, která zemřela v roce 1642 a svůj díl vsi odkázala své dceři Evě Marii. Již brzy na to se část vsi dostala do majetku Václava Rudolfa Věžníka z Věžníku, který zakoupil v roce 1644 také druhou část. V roce 1725 od rodu Věžníků zakoupil tuto ves majitel panství Nové Dvory František Antonín Pachta z Rájova, který tak tuto ves připojil k novodvorskému panství, kam setrvala až do roku 1848 kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy. Tehdy se tato ves stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Církvice. V roce 1990 pak opět nabyla svou samostatnost a tu si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 279 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebe%C5%A1ice_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.trebesice.cz/obec-7/historie/

Dojmy: Větší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5819
IMG_5815
IMG_5789
IMG_5793
IMG_5809
IMG_5801