logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Talmberk dům čp. 10 Zvonice

Talmberk - hrad Talmberk

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento gotický hrad byl pravděpodobně založen Hroznatou z Úžic, který patřil k moravskému roku Kouniců. Tento muž byl v letech 1284 – 1286 purkrabím na Pražském hradě a za své zásluhy mu byla darována králem Václavem II. tato země. Tento hrad byl tak založen někdy po roce 1284, jisté je že první písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1297, kdy zde na tomto hradě seděl Vilém z Talmberka, který byl pravděpodobně synem Hroznaty. V roce 1312 je zde zmiňován také Arnošt z Talmberka, který byl Hrozatovým synem, ale tento muž získal Černice a Kácov a založil tak rod Černických z Kácova. Hrad Talmberk vlastnili potomci výše zmíněného Viléma, Jelikož v letech 1316 a 1336 zde byli zmínění bratři Diviš a Nezamysl z Talmberka. Diviš je zmiňován ještě v roce 1353, po něm vlastnil tento hrad v letech 1357 – 1374 Ješek z Talmberka a spolu s ním tento hrad držel v letech 1357 – 1382 Vilém z Talmberka. Po těchto dvou mužích získal tento hrad roku 1390 Diviš z Talmberka, ale hrad byl protiprávně dobyt Havlem Medekem z Valdekova, který Diviše uvěznil. V roce 1397 byl díky zemskému soudu Diviš propuštěn a hrad Talmberk mu navrácen do vlastnictví. Snad někdy v této době prošel tento hrad přestavbou opevnění tohoto hradu, během které byla změněna původní dvojitá brána za současnou jednoduchou bránu, dále byl zesílen parkán, a nakonec byli zesíleny i obvodové hradby. V roce 1415 Diviš zemřel a po něm roku 1417 vlastnil hrad Oldřich z Talmberka a nakonec v roce 1437 tento hrad vlastnil Hynek z Talmberka, bohužel co se týče příbuzenských vztahů mezi majiteli hradu, tak ty nejsou bohužel jisté, krom těch, kde bylo řečeno jinak.

Další zmínka o tomto hradu pochází z roku 1473, kdy tento hrad vlastnil Bedřich Ojíř z Očedělic, po něm vlastnil hrad roku 1487 Bedřich ze Šumperka a Talmberka. Tento muž chtěl prodat roku 1488 tento hrad Bohuslavovi ze Švamberka, který vlastnil sousední Rataje, ale k prodeji nakonec nedošlo. Následně již Talmberk byl opuštěn, jelikož v roce 1533 je uváděn jako příslušenství Čestinského panství, jež vlastnil Michal Slavata z Chlumu a v této době byl tento hrad uváděn jako pustý. Následně hrad již jen chátral a převážně v průběhu 18. a 19. století sloužil hrad jako zdroj stavebního kamene, a tak byl postupně rozebírán. V této době také byly postupně stavěny obytné domy v areálu hradu, což mělo za následek zaniknutí množství stavebních prvků tohoto hradu, jako zbytky palácové budovy či parkány a přehradí. V roce 1933 došlo ke zřícení části hlavní věže, která následně byla kvůli bezpečnosti věž snížena do současné výšky a tím získal hrad svůj současný vzhled. Dodnes probíhají různé úpravy přilehlých stavení, během kterých neúmyslně či úmyslně dochází k postupnému poškozování hradu. Věrohodná replika tohoto hradu je možná k vidění ve hře Kingdoms Come: Deliverence.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=306&PARAM=11&tid=26841&pos=450

Dojmy: Malebná zřícenina, která není bohužel celá přístupná, kvůli současné zástavbě v prostorách hradu.

Mapa

Fotografie

×