logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Sedlec sousoší sv. Jana Nepomuckého

Sedlec - zámek Sedlec

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Prvním známým majitelem této tehdejší vsi byl jakýsi šlechtic Miroslav, který zde založil roku 1142 cisterciácký řád, kterému následně tuto ves odkázal. Řád zde vybudoval románský klášterní areál spolu s kostelem. Celý areál byl někdy v období mezi lety 1280 – 1320 přestavěn do gotického slohu. Během husitských válek byl tento klášter vypálen a zdejší kněží byli povražděni. Po husitských válkách byl klášter obnoven, ale své slávy se dočkal až na přelomu 17. a 18. století, kdy byla dokončena stavba katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. V polovině 18. století prošel celý areál kláštera barokními úpravami, během kterých bylo původní obydlí laiků přestavěno na probošství. Probošství zde sídlilo ale jen 20 let a klášter byl v rámci Josefínských reforem zrušen a majetek kláštera tak přešel na náboženský fond. Na konci 2. desetiletí 19. století získal tento původní klášter Bedřich Karel ze Schwarzenberga spolu se zdejším statkem a již v roce 1820 nechává stavbu probošství přebudovat na honosný klasicistní palác. Ačkoliv byla tato stavba honosná, tak sloužila pouze jako byty a kanceláře úředníků, kteří spravovali zdejší panství. Roku 1945 byl zámek Schwarzenbergům zabaven státem, který zde zřídil kanceláře státního statku, a tak započal úpadek této stavby, která postupně chátrala. V roce 1993 se zámek vrátil v rámci restitucí do rukou Schwarzenbergů, ti se ale o zámek nestarají a ten nadále chátral, tedy alespoň v době mé návštěvy. V areálu zámku je možné najít také zbytky gotického kostela sv. Filipa a Jakuba, který byl poprvé zmíněn roku 1267 a zbořen v roce 1817. Původní obvodové zdi kostela se ale zachovali v části ohradní zdi, bývalé budově fary a části zámku.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-15255597

Zdroj: https://www.dumazahrada.cz/blog/kauza/20721-sedlec/

Dojmy: Bohužel zámek moc vidět nebyl, ale i tak si myslím že to musela být impozantní stavba v době své slávy.

Mapa

Fotografie

×