logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Svatý Jan t. Krsovice Svobodná Ves

Svatý Mikuláš

Informace

Městský erb:

Svaty_Mikulas_CZ_CoA

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Obec Svatý Mikuláš (německy Sankt Nikolei) se nachází zhruba 8 km severovýchodně od Kutné Hory. Tato vesnice byla založena pravděpodobně již někdy v 11. století. Její název je poprvé zaznamenám ve 2. polovině 13. století jako Bor. V roce 1278 zakoupil tuto vesnici klášter v Sedlci, který zde založil hospodářský dvůr a ves se dočkala přejmenování. První písemná známka o tomto přejmenování je z roku 1352, kdy se tato vesnice již jmenoval Bor Svatého Mikuláše. Klášter v roce 1407 zastavil tuto ves Kateřině Anně z Házmburka, po jejíž smrti roku 1719 se ves opět vrátila do rukou kláštera. V roce 1436 získal tuto ves Bedřich ze Strážnice, který ji připojil ke Kolínskému panství jehož součástí vesnice zůstala až do roku 1486, kdy se stala majetkem České koruny. Právě někdy v průběhu 2. poloviny 15. století došlo k poslední úpravě názvu vsi a to tak že celé jméno se zkrátilo jen na Svatého Mikuláše. V letech 1502 – 1506 bylo toto panství zastaveno Mikuláši Trčkovi z Lípy a následně se opět vrátilo do majetku koruny. V roce 1593 zakoupil tuto ves Kašpar Melichar ze Žerotína, který ji připojil k nově vzniklému Novodvorskému panství, jehož osudy následně tato vesnice sdílela. V roce 1639 byla tato vesnice vypálena Švédy, tím tato vesnice upadla natolik že ještě v roce 1660 byla polovina gruntů i panský dvůr opuštěn. Změna nastala až v roce 1679, kdy nechal hrabě Věžník znovu obnovit panský dvůr spolu s grunty. Svou samostatnost získala vesnice po zrušení patrimoniální správy v roce 1848, ale i když byla samostatná, tak dvůr patřil rodu Chotků, který před zrušením správy vlastnil Novodvorské panství. Svou samostatnost si tato ves udržela pak až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 875 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/svaty-mikulas

Dojmy: I když malá vesnička, tak i tak stojí díky zámku a krásné přírodě za návštěvu.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3451
IMG_3453
IMG_3491