logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Šlechtín Štrampouch

Štipoklasy

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Obec Štipoklasy (německy Stipoklas) nacházející se asi 15 km jižně od Kutné Hory. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1385, kdy tato ves patřila k hradu ve Zbraslavicích. V roce 1545 je zde zmiňována tvrz, o které je jen jediná zmínka v dlužním úpise. V roce 1547 zakoupil zdejší ves Pavel z Malovic, po němž získal tuto ves jeho syn Vilém. Někdy v 17. století zdejší tvrz beze stopy zanikla. V 17. století tuto ves získal Kunata Horňatecký z Dobročovic, který ji dne 25. května 1628 prodal Kateřině z Hrušova. Během třicetileté války zdejší ves byla vypleněna švédskými vojsky a následně roku 1650 prodala tuto ves Kateřina svému synovi Bohuslavovi Ferdinandovi Horňateckému, a tímto krokem byly Štipoklasy opět součástí Zbraslavického panství. Součástí tohoto panství ale nezůstala dlouho jelikož v roce 1653 zdědil tuto ves František Litmír, který prodal v roce 1672 tuto ves svému bratru Václavu Ignáci, který ji prodal Václavu Pernklovi ze Šenraimu. Od toho zakoupil tuto ves v roce 1676 Václav Ignác Horňatecký, který ji opět předal svému bratru Františku Litmírovi. Ten pak zdejší tvrz obnovil. Po smrti Františka tuto ves jeho žena Marie Terezie z Neyenperku pronajímala. Nakonec byla tato ves v roce 1687 prodána městu Kutná Hora, v jehož majetku setrvala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961 kdy se stala součástí obce Černíny. Svou samostatnost získala tato obec až v roce 1990 a udržela si ji až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 150 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tipoklasy_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: http://www.stipoklasy.cz/oxibD1qMSZyPTEma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTE4JmlkcGFyZW50PTEmaWRwb2xvej02JnJhej0mcz0w

Dojmy: Malá obec, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8013
IMG_8021