logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Soběšín most

Soběšín - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento pozdně románský kostel byl postaven někdy v době kolem roku 1250 pány ze Soběšína, jako součást zdejší tvrze, která postupem času zanikla a byla zde z důvodu chránění zdejší obchodní stezky. Původně tento kostel holá stavba bez věže. V období gotiky byla namalovaná freska sv. Kryštofa s Ježíškem, která byla zachována do dnešních dnů v původním stavu a nepřemalovaném stavu. Také se v tomto kostele objevuje symbol pokušení mořská víla, která se ale v Čechách moc nevyskytuje, objevuje se převážně v Německu a Rakousku. V období baroka pravděpodobně roku 1728 byla ke kostelu přistavěna vysoká barokní věž, která zde je do současnosti v původním stavu. V 1. polovině 19. století došlo k úpravě kostela, během které byl upraven krov tohoto kostela. Roku 1885 byl kostel vyzdoben nástěnnými malbami, které vytvořil malíř Jan Heřman z Prahy. Své poslední rekonstrukce se kostel pak dočkal v letech 2013 - 2014

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-archandela-michaela-15365731

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý kostelík, který má zajímavou historii.

Mapa

Fotografie

×