logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Starkoč pomník obětem 1. světové války

Starkoč - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Kdy přesně byl zdejší kostel postaven je pro nás neznámo, ale s jistotou se může říct že již v roce 1352 spolu se zdejší tvrzí je zmiňován i zdejší farní kostel postaven v gotickém slohu. Ve 14. století byla zdejší farnost nejbohatší a nejvýznamnější farností na Čáslavsku. V průběhu 16. století zde nebyla katolická fara, ale fara utrakvistická, která zde sídlila až do roku 1620, kdy zdejší farnost byla opět konvertována na katolickou. Kostel byl farní až do roku 1717, kdy byla zdejší fara zrušena. Tento kostel několikrát vyhořel a v roce 1714 je zachován jeho popis jako malý, tmavý s jednou věží a dvěma zvony. Původní kostel byl roku 1738 zbořen, ale dochovali se z něj mramorové náhrobní kameny pocházející z 2. poloviny 16. a počátku 17. století. Na místě původního gotického kostela byl pak vystavěn roku 1738 na náklady hraběnky Josefy z Thunu nový současný barokní kostel. Do kostelní věže pak byly zavěšeny dva kostelní zvony a to jeden z původní věže kostela od mistra Ondřeje řečeného Ptáčka z kutné hory z roku 1476 a druhý z roku 1859 od Karla Paula. Postupně tento kostel ale chátral, a tak byl v roce 1898 opraven. Již v roce 1916 byl ale mladší zvon z roku 1859 zabaven pro válečné účely a dne 15. srpna 1922 postihla tento kostel silná vichřice, která poškodila velmi interiér kostela. Opravy se kostel dočkal ale až v letech 1936 – 1938. Po konci 2. světové války začal tento kostel pozvolna upadat a nakonec v 70. letech 20. století se zde sloužila poslední mše. Od té doby tento kostel již jen chátral. Nakonec v letech 1988 – 1989 byla opravena střecha věže, v roce 2006 byla provedena oprava střechy kostela. Ale i v době mé návštěvy byl tento kostel ve velmi sešlém stavu.

Zdroj: https://www.starkoc.cz/obec-1/informace-o-obci/historie-kostela-6cs.html

Dojmy: Krásný kostel, který je dominantou této vsi, jen škoda že je hodně sešlý.

Mapa

Fotografie

×