logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Svatá Kateřina pomník obětem 1. světové války

Svatá Kateřina - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento kostel měl být údajně založen a postaven v roce 1307 sedleckým klášterem, ale podle dochovaných detailů je odhadováno že byl postaven nejpozději v posledním desetiletí 13. století. Kostel byl postaven jako středověký kamenný kostel s chórovou věží. Jeho mohutná věž pak připomíná v současnosti tvrz úmyslně, jelikož kostel plnil obranou funkci pro obyvatele vesnice, jak dokládá zbytek příkopu okolo hřbitova a mohutná věž. První písemná zmínka a ještě k tomu nepřímá pak pochází z roku 1533. Přímá zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1655, kdy byl vysvěcen nový raně barokní oltář, který je v tomto kostelu dodnes. V této době připadal svou farou ke kostelu v Církvicích, kde kostel setrval do roku 1722, kdy začal spadat pod faru v Záboří nad Labem. V roce 1680 nechali majitelé tohoto panství Věžníkové z Věžník barokně opravit. Během této opravy byla v tomto kostele proražená nová okna. V roce 1842 byla k tomuto kostelu přistavěna předsíňka a v průběhu 19. století byl tento kostel několikrát opravován. V roce 1868 došlo k navýšení věže o jeden metr a v roce 1881 získal kostel novou břidlicovou střechu. Poslední úpravy se kostel dočkal v roce 1892, kdy byl interiér uveden do současné podoby a jižní vstupní portál získal pseudogotické ostění. Svou současnou omítku pak tento kostel získal v 50. letech 20. století. Do dnešních dnů se chórová věž tohoto kostela díky vývoji tohoto kostela zachovala autenticky v téměř nezměněné podobě, a díky tomu se jedná o nejlépe zachovanou chórovou věž v Česku.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/svata-katerina/kostel-sv-kateriny

Dojmy: Krásný kostel, který má velmi bohatou historii.

Mapa

Fotografie

×