logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Sudějov kaple s pramenem Sudějovka pomník obětem 1. světové války

Sudějov - kostel sv. Anny

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Zdejší poutní místo vzniklo okolo studánky, která má údajně léčivé účinky. Tato studánka je zmiňována již od třicetileté války. Ve 2. polovině 17. století po ukončení sporu o zdejší území zde vybudovali Jezuité dřevěnou kapli. Roku 1724 se rozhodl majitel zdejšího panství hravě Karel Jáchym z Brédy, že zde nechá vystavět poutní místo. Zažádal tak o povolení a tomu bylo vyhověno. Ještě v roce 1724 započala výstavba a tento barokní kostel byl slavnostně vysvěcen roku 1725. Na toto místo pak docházela velká poutní procesí z široka a daleka. Kvůli tomu nechal řád Františkánů, který pečoval o tento areál vybudovat roku 1742 částečně dřevěné ambity se zvoničními věžemi, taktéž v barokním slohu, okolo kostela. Bohužel roku 1819 byly tyto ambity pro velkou zchátralost strženy, a zachovala se po nich tak jen ohradní zeď a dvě věže se zvonicemi. Tímto krokem pak celý areál získal svou současnou tvář. V roce 1847 zde vznikla lokálie a roku 1859 zde vznikla samostatná farnost. S příchodem 2. světové války byli zdejší poutě značně omezeny, ale nejhorší rána přišla v období po 2. světové válce a s nástupem komunismu, kdy zdejší poutě byli násilím přerušeny a areál postupně chátral. Aby toho nebylo málo, tak v 90. letech 20. století byl tento kostel vykraden. Od roku 1998 pak postel postupně prochází rekonstrukcí. V roce 2005 byla zrušena zdejší farnost a roku 2008 byly obnoveny zdejší poutě, kterých se účastní několik set lidí ročně.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11494

Dojmy: Zajímavý areál, který má velmi bohatou historii.

Mapa

Fotografie

×