logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Svobodná Ves Šlechtín

Šebestěnice

Informace

Městský erb:

Šebestěnice_CoA

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Obec Šebestěnice (německy Sebestenitz) se nachází asi 10 km jižně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1303, kdy tuto ves vlastnil vladyka Kondráš ze Sebestianic. V roce 1318 je uveden, že tento statek patří jistému Vilémovi. Další písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1415, kdy Albert ze Šebestěnic zvaný Vojtěch dal svou pečeť na list proti upálení Mistra Jana Husa. V průběhu 15. století se tato ves stala součástí majetku pánů z Chlumu, kteří tuto ves připojili ke svému panství, a následně tato ves sdílela historii Chlumu. Po pozemkové reformě po konci 1. světové války se tato ves stala součástí obce Zbýšov, kde setrvala až do roku 1991, kdy se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si zachovala do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 86 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ebest%C4%9Bnice

Zdroj: http://www.sebestenice.cz/obec-sebestenice

Dojmy: Menší vesnice, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5595
IMG_5591