logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Řeplice Sedlec

Samopše

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Obec Samopše (německy Samopesch) se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od města Sázava. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1297. V roce 1400 jsou uváděny Samopše jako majetek Sázavského kláštera, ale následně roku 1421 se dostali Samopše do majetku Pánů Zajímačům z Kunštátu a na Jevišovicích. V roce 1436 Jan Zajímač zemřel, a tak získali Samopše jeho Bratři Jan a Prokop, po nich zdědil tuto ves Jindřich Zajímač, který je zde uváděn naposledy roku 1460 po něm získal tuto ves jeho syn Ludvík. V roce 1500 přešel tento majetek po Pánu prokopu Zajímačovi z Kunštátu na Pana Michala Slavatu z Chlumu a Košumberka pána na Kostelci nad Černými lesy u toho se ale tento majetek neudržel dlouho a přešel na rodinu Švihovských z Rýzmburka. Tomuto rodu byl ale majetek pro spory s králem zabaven a následně za účast na stavovském povstání přešel jejich majetek definitivně na Pány z Waldštejna na Komorním Hrádku. Tento rod tento majetek nedržel dlouho jelikož již dne 9. května 1667 byl předán bratry Janem a Viktorinem z Waldštejna sázavskému opatu. V roce 1786 byl tento statek odevzdán náboženskému fondu a roku 1804 při veřejné dražbě získal tento majetek František Heilbergr, ten ale již roku 1805 zemřel, a tak se tohoto statku ujal jeho bratr Jan. V roce 1808 přešel tento statek na c. k. rytmistra Viléma Tiegla z Lindenkronu, od nějž zakoupil tuto ves roku 1869 svobodný Pán Jan z Neuberka a Samopše. Po zrušení feudalismu se tato vesnice nebyla samostatná a spadala pod správu Sázavy. Dle sčítání z roku 2019 zde žilo celkem 162 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Samop%C5%A1e

Zdroj: https://www.samopse.cz/historie-obce

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7005
IMG_7009