logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Rohozec Roztěž

Rozkoš

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Rozkoš (německy Roskosch) je malá vesnice nacházející se asi 3 km na sever od Onomyšle. Je domněnka že se na místě dnešní vesnice nacházel poplužní dvůr, který roku 1467 patřil Jiříkovi z Hušťan. Další zmínky o této vesnici jsou velmi chabé a objevuje se až roku 1640, kdy na trám zdejšího zájezdního hostince vyryl neznámý důstojník německy nápis „Díky bohu“. Další zmínky o této vsi jsou pak z matrik v Solopyskách a Bykáně z roku 1703. Zdejší obec po konci feudalismu roku 1848 začala spadat pod obec Miletín a následně v roce 1950 se stala vesnicí spadající pod správu obce Onomyšl. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo trvale celkem 16 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozko%C5%A1_(Onomy%C5%A1l)

Zdroj: http://www.onomysl.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je zajímavá zvonice.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8466