logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Rašovice kaple pomník obětem 1. světové války

Rašovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Původně byl na tomto místě roku 1350 postaven gotický kostel a spolu s ním byl založen i místní hřbitov. Jaká byla další historie tohoto kostela je pro mě neznámo. Ale pravděpodobně byl na počátku 18. století sešlý, jelikož kostel prošel roku 1748 razantní barokní přestavbou podle pro mě neznámého autora, která mu dala jeho současný vzhled. Spolu s touto přestavbou byla také postavena zdejší márnice, která je součástí hřbitovní zdi. V průběhu 2. poloviny 20. století areál kostela velmi sešel, ale v průběhu 1. dvacetiletí 21. století prošel kostel kompletní rekonstrukcí a také byla vyspravena střecha márnice, která je pořád zatím velmi sešlá.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1ovice_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Celkem velký venkovský kostel, který je dominantou této vesnice.

Mapa

Fotografie

×