logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Řendějov dům čp. 7

Řendějov - kaple

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato jednoduchá vysoká kaplička se zvonicí byla vystavěna někdy v průběhu 19. století. Na mapě katastru z let 1824 – 1843 je již zakreslen na tomto místě křížek, ale zdali se jedná o kapli či nikoliv si nejsem jist. Jistojistě je tato kaple již zakreslena na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Kaplička se pak v této původní podobě zachovala až do současnosti, jen v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí se dočkala obnovy a oprav.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×