logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Podveky Poličany

Polánka

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Polánka (německy Polanka) je malá vesnice nacházející se asi 2 km na jihozápad od Malešova. Osadu Polánka založil podle pověsti Zdislav z Malešova. Název je odvozen od toho, že čtyři původní osadníci dostali od vrchnosti každý po lánu pole. Roku 1339 byl Malešov spolu s Polánkou prodán hrabětem z Maidburka sedleckému klášteru, ten ale pro finanční problémy krátce nato prodal panství bohaté rodině kutnohorských měšťanů Ruthardů. Celá historie této vsi pak souvisela s historií Malešova. Po zrušení patronátní správy roku 1850 se tato vesnice stala samostatnou obcí, a to až do roku 1950 kdy byla obec Polánka připojena k obci Malešov. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 28 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1nka_(Male%C5%A1ov)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je jedno zajímavé stavení.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9568