logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Petrovice II kaplička krucifix

Petrovice II - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Původně byl na tomto místě vystavěn někdy v průběhu 13. století v raně barokním slohu. Tento kostel je pak poprvé zmiňován roku 1352. Patrony tohoto kostela pak byli Češtínští Slavatové. V roce 1544 se dočkal tento kostel renesančně – gotické přestavby, během které vznikl dodnes dochovaný presbytář. V průběhu třicetileté války byl tento kostel zpustl a byl vypálen, díky tomu byla v roce 1651 opravená střecha tohoto kostela. Tento kostel následně pravděpodobně chátral, jelikož se na počátku 20. století stal patronem tohoto kostela císař František Josef I., který nechal zaplatit kompletní přestavbu tohoto kostela. Samotná přestavba pak proběhla v letech 1901 – 1902 a kostel byl znovuvybudován v neogotickém slohu, jediné co se zachovalo z původního kostela byl tak presbytář spolu s vítězným obloukem. Mobiliář kostela pak byl také vytvořen v novogotickém slohu a vytvořila jej firma bratří Bušků ze Sychrova. Tento kostel se pak v tomto stavu více méně dochoval dodnes.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-martina-15405034

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=7924

Dojmy: Zajímavý bohatě zdobený novogotický kostelík, který svou starou tvář ukrývá uvnitř.

Mapa

Fotografie

×