logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Podveky dům čp. 25 Krucifix

Podveky - kostel sv. Havla

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto kopci nacházel gotický kostel, který je poprvé zmiňován roku 1350. Již v roce 1352 je pak tento kostel zmiňován jako farní kostel. V roce 1503 byl pro tento kostel ulit zvon, který zde vysel i v době mé návštěvy. Postupem času tento kostel postupně chátral, až bylo rozhodnuto a starý gotický kostel byl roku 1783 stržen a nahrazen novostavbou tohoto pozdně barokního kostela, kterým je tento kostel dodnes. V roce 1897 se tento kostel dočkal nové šindelové střechy a dalšími opravami. Do roku 1960 byl zdejší oltář zdoben obrazem sv. Havla, toho ale dne 1. května toho roku zničil kulový blesk a až v roce 1981 byl tento obraz nahrazen novým oltářním obrazem, a to obrazem sv. Václava, který pocházel ze zbourané zámecké kaple zámku Stránov. V průběhu 90. let 20. století se pak tento kostel dočkal větší rekonstrukce.

Zdroj: https://www.svprokop-sazava.cz/kostely/podveky/

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý kostel, kolem kterého se rozprostírá zdejší hřbitov.

Mapa

Fotografie

×