logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Přítoky pomník obětem 1. světové války

Přítoky - dům čp. 2 se zvonicí

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Oba dva objekty vznikly nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století jelikož byly již zachyceny na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale můžou být i starší. Dům čp. 2 byl na tomto zachycení mnohem menší a na místě zvonice byl zakreslen křížek, takže otázkou je jestli zde již tato zvonice stála, či jestli to nebyl jen nějaký kříž či socha. Na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 je již tato zvonička zakreslena jako kaplička, takže pravděpodobně zde byla vybudována z této zvonice kaplička, či ze sochy. V následující době nejpozději však v 1. polovině 20. století dům čp. 2 rozšířil a pravděpodobně pohltil tuto kapličku tak, že zůstala jen zvonička, ale toto je jen má specifikace. Na zvonici je vidět že byla v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí opravena, zatím co dům čp. 2 byl v době mé návštěvy sešlý.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace a jsou to jen mé spekulace.

Mapa

Fotografie

×