logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Olšany Onšovec

Onomyšl

Informace

Městský erb:

Onomyšl_CoA

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Obec Onomyšl (německy Wonomischl) se nachází asi 13 km jihozápadně od Kutné Hory. První písemná zmínka o této obci pochází ze 13. století, kdy tato tehdy vesnice patřila Pražskému Arcibiskupství. V roce 1436 použil císař Zikmund tuto vesnici jako zástavu svých dluhů, následně se postupně střídali držitelé, až do roku 1540, kdy držel ves Václav Hrabáně z Přerubenic a na Pečkách. Platbu však vesnice prováděla ke svatovítské kapitule v Praze, což se napravilo až roku 1558, kdy byla tato vesnice připojena k panství Červené Pečky. Po bitvě na Bílé hoře byla majitelka tohoto panství donucena prodat tuto vesnici nejvyššímu mincmistru Království Českého Vilému Vřesovci. Následně se majitelé často střídali, a to až do roku 1795, kdy zakoupil tuto ves advokát Leopold Hrubý. V roce 1848 se tato vesnice stala samostatná a svou samostatnost si pak udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2019 zde žilo celkem 314 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Onomy%C5%A1l

Zdroj: http://www.onomysl.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Menší obec, kde se nachází malebná kaplička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8446