logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Otryby mladší Tvrz

Otryby - kostel sv. Havla

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován v raně gotickém slohu neznámým autorem někdy v průběhu 2. poloviny 13. století, a je typickou ukázkou zdejší raně gotických a románských kostelíků. Když zdejší ves vlastnil Petr Karel Holický ze Šternberka, tak byl tento kostel někdy na konci 16. či na počátku 17. století opravován. V roce 1888 se tento kostel dočkal restaurování, ale již v roce 1889 postihl tento kostel požár, a tak v letech 1892 – 1893 proběhla puristická úprava kostela podle plánů Ludvíka Láblera. Snad v této době byl proražen nový novogotický vchod na západní straně kostela, či udělána nová novogotická okna. Uvnitř byl zřízen dřevěný strop a kruchta. Uvnitř se nachází novogotické vybavení, které vytvořil řezbář Antonín Hrabák z Kutné Hory. Zatím posledních úprav se tento kostel dočkal v roce 2018, kdy byli renovovány vnitřní fresky. Pravděpodobně díky své zapadlosti si tak tento kostel zachoval více méně svou raně gotickou tvář, která je svým způsobem unikátní.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-havla-15408844

Dojmy: Zajímavý kostelík, který se nachází v centru vesnice.

Mapa

Fotografie

×