logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Nová Lhota kaple sv. Jana Nepomuckého pomník obětem 1. světové války

Nová Lhota - kostel sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento kostel nechal vystavět roku 1579 Jan M. Slavata jako rodinou hrobku rodu Slavatů. Kostel byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora v renesančním slohu, co je ale zajímavé je to že na gotickém půdorysu. Kostel ale postupně pustl, a tak v roce 1668 je tento kostel zmiňován jako kostel pustý, ale již chvilku na to musel být obnoven, jelikož byl v roce 1670 vysvěcený. Když vlastnil zdejší panství Sedlecký klášter, tak v roce 1708 přifařil kostel k farnosti v Třeboníně. Následně prodělal v roce 1756 barokní úpravy, během kterých byly v kostele rozšířena okna, přistavěna předsíň a proražen nový vstup. Dne 12. července 1880 zuřila vichřice a byla během ní vysklena okna. Již v roce 1886 pak byl tento kostel natolik zchátralý, že mu hrozilo zřícení, a tak se Schwarzenberg rozhodl nechat tento kostel spadnout. Tento krok se ale naštěstí nelíbil zdejším obyvatelům, kteří uspořádali sbírku na obnovu kostela a již dne 28. června 1891 byl opravený kostel Vikářem a děkanem Václavem Vaňkem ze Záboře vysvěcen. V roce 1922 žádala církev Československá o věnování tohoto kostela, to ale římskokatolická církev zamítla s tím, že se v tomto kostele konají bohoslužby a výroční pouť. Dne 4 července 1929 udeřila opět silná vichřice, která tentokrát ulomila věž kostela, jež skončila na hřbitovní zdi. Při návštěvě tohoto kostela Karla Schwarzenberga v roce 1936 rozhodl tento šlechtic o opravě kostela, která započala ještě tohoto roku a samotný šlechtic zajišťoval pro dělníky pivo a svačinu. V 60. letech 20. století byl v kostele omítnut strop a kostel získal cementovou fasádu. Následně však tento kostel již jen chátral až nakonec byl v roce 2010 v havarijním stavu. Nakonec bylo v roce 2012 dokončena rekonstrukce, která zajistila obnovu a zabezpečení tohoto krásného, zajímavého a svým způsobem unikátního kostela.

Zdroj: https://kluky.cz/formular/1564482339.pdf

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-2162955

Dojmy: Nádherný a svým způsobem unikátní kostel.

Mapa

Fotografie

×