logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Mrchojedy Nepoměřice

Nechyba

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Nechyba (německy Nechyba) malou vesnicí v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. Nechyba patřila již v 15. století ke statkům Sázavského kláštera. Počátkem 15. století daroval král Zikmund klášterní zboží, mezi kterým byla i Nechyba, jako zástavu Vilému Kostkovi z Postupic. Během první poloviny 16. století měl statky Sázavského kláštera včetně Nechyby ve vlastnictví Ludvík Zajímač z Kunštátu, roku 1525 však Mikuláš Bryknar z Brukštejna a na Libni, místokomorník Království českého, přidělil Zajímačovy statky i s Nechybou Jaroslavovi ze Šelenberka. Císař a král Ferdinand I. mu k tomu na těchto statcích připsal 2000 kop českých grošů za jeho věrné služby. Šelenberk ustanovil za dědice své syny, kteří prodali všechny statky roku 1554 Janovi mladšímu z Valdštejna. V roce 1664 byl za sázavského opata zvolen kněz Daniel I. Nigrin, který začal za podpory císaře Leopolda vyjednávat o vrácení statků Sázavskému klášteru. Nakonec Valdštejnovi dědicové odstoupili opatu Danielovi několik vesnic. Po roce 1667 se panství kláštera skládalo z městečka Sázavy a devíti okolních vsí. Po levém břehu řeky to byly Přívlaky, Bělokozy a Dojetřice, na pravém břehu pak Samopše, Mrchojedy, Radvanice, Nechyba, Benátky a Černé Budy. Tyto vesnice měl klášter v držení až do roku 1785, kdy ho císař Josef II. zrušil. Tehdy připadly sázavské statky Náboženskému fondu. Ten je v roce 1809 ve veřejné dražbě prodal prvnímu světskému majiteli, důstojníkovi rakouské armády, Vilému Tiegelovi z Lindenkronu. V roce 1904 se bývalá obec Sázava rozdělila na obec Radvanice, pod kterou spolu s osadami Benátky a Radvanice patřila také Nechyba, a obec Sázava, sestávající z osad Sázava a Černé Budy. Školou, farou, poštou, telegrafem, četnickou stanicí i zdravotním obvodem náležela Nechyba ale pořád do Sázavy. Nechyba jako osada neměla žádný obecní majetek. V roce 1914 je uváděno že zde žilo celkem 199 obyvatel. Roku 1932 je okresní úřad obce Radvanice připojen k okresu Kutné Hoře, okresní soud byl v Uhlířských Janovicích, krajský soud pak byl opět v Kutné Hoře. Částí obce Úžice se Nechyba stala roku 1961. Dle záznamů zde žilo roku 1974 celkem 114 obyvatel. Dle zatím posledních údajů žilo zde v roce 2019 celkem 112 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nechyba_(%C3%9A%C5%BEice)

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6839
IMG_6849
IMG_6833
IMG_6843