logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Morány kaple

Morány - zámek Morány

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: V roce 1707 odkoupil sklář Vavřinec Eisner od Diviše Miseroniho z Lisonu část panství Čestín, kde po vzoru italského Murana (odtud název) založil sklářskou osadu. Součástí této osady a pozdější vsi Morány byla i panský dvůr, sloužící jako správní budova. Jednalo se o jednopatrovou budovu na půdorysu obdélníka. V roce 1740 osadu převzal Jan Eisner, ale roku 1765 ji odkupuje Teresie Waidmanová a ta ji v roce 1780 postupuje svému zeti Ondřeji Grimmovi. V této době došlo ke zpustnutí skláren, nicméně panský dům byl nadále obýván. Někdy před rokem 1840 odkoupil ves skelmistr Martin Plešinger, který v letech 1840-1841 nechal panský dvůr přestavět a zvýšit o patro a současně nechal obnovit sklářskou výrobu ve zdejších hutích. V roce 1867 zakoupil zdejší zámek spolu s hutěmi ve veřejné dražbě Antonín Moravec. Roku 1894 pak od Antonína Moravce statek odkoupil Josef Hrubý z Jelení, jen nechal panský dvůr někdy okolo roku 1900 přestavět na lovecký zámeček. Někdy na konci 19. století se pak v hutích přestalo pracovat úplně a hutě tak byly zbořeny. Po roce 1945 přešel do majetku státu. Nejprve sloužil potřebám lesnické správy, později jej jako internát využívala lesnická škola v Kamenné Lhotě, posléze zde byl domov důchodců a léčebný ústav pro mentálně postižené. V 90. letech 20. století získal zámeček v restituci Jaromír Hrubý z Jelení, jenž se ihned pustil do rekonstrukce objektu. V roce 2013 získal zámeček po zesnulém Jaromíru Hrubém jeho synovec Filip Sternberg.

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/morany/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1ny_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Zajímavý zámeček, který bohužel díky mohutným stromům není moc vidět.

Mapa

Fotografie

×