logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Mitrov Morán

Močovice

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Obec Močovice (německy Motschowitz) se nachází asi 3 km západně od města Čáslav. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme, jisté ale je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1250 kdy se zde nacházel poplužní dvůr. Tato vesnice začala spadat pod klášter v Sedlci, ale ten ji v roce 1364 prodal řádu německých rytířů, který měl komendu v Drovobvicích. V roce 1391 je zde zmiňován jistý Ondřej Rábl, který zakoupil tvrz a dvůr v Močovicích. Tím máme první zmínku o zdejší tvrzi, která postupem času beze stopy zmizela. Dalším známým majitelem zdejšího dvora byl pak v roce 1491 Václav Hamerlík, po kterém získal dle záznamu z roku 1496 tento dvůr jistý Ambrož. Od Ambrože zakoupil tento dvůr v roce 1497 Matěj Ratajčík. Již v roce 1503 měl tento dvůr nového majitele a to Blažka Vojnu z Močovic, kterého nahradil v roce 1546 Mikuláš Zeman. Po tomto majiteli bylo zdejší panství rozděleno na tři díly, kdy jeden patřil panství žleby a další město Čáslav. Během třicetileté války byla tato vesnice v roce 1693 vypálena Švédskými vojsky a následně v roce 1680 zemřela desetina zdejších obyvatel hladomorem. V této době již byla tato ves součástí panství Tupadly, spolu s kterým se nakonec stala součástí panství Žleby. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, se z této vesnice stala samostatná obec. Následně zde byl na přelomu 19. a 20. století vybudován cukrovar a cihelna, oba tyto areály ale již do současnosti beze stopy zmizely. O svou samostatnost přišla tato ves v roce 1961, kdy se stala součástí obce Krchleby. Následně ale přišel roku 1990, kdy se stala opět samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 405 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovice

Zdroj: https://mocovice.cz/mocovice/historie-obce-a-vyznamne-stavby/historie-obce/

Dojmy: Větší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5771
IMG_5752
IMG_5738