logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Malešov kaplička pomník bitvy u Malešova

Malešov - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Původně se zde na tomto místě nacházela dřevěná kaple, či kostelík, pro mě neznámého stáří, jež byla přezdívána Žižkovo kostel. Tato stavba ale v roce 1729 bohužel vyhořela, a tak na tomto místě nechal v letech 1731 – 1733 hrabě Karel Joachym z Brédy vystavět barokní kostel. Ten již ale nestačil být dokončen, a tak jej dokončil a dofinancoval Jindřich Karel z Osteina, jehož rod má nad vchodem do kostela svůj erb. Do kostela byly následně umístěny barokní varhany, které pocházejí z kutnohorského chrámu sv. Bartoloměje. Roku 1751 založil při tomto kostele Lothar Ostein bratrstvo sv. Valburgy, ale již roku 1766 bylo zrušeno, a tak z jejich peněz byl vybudován barokní oltář sv. Valburgy. Po konci 2. světové války a zejména v průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel sešel, a tak byl nakonec buď v 90. letech 20. století, či v průběhu 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-14688695

Dojmy: Malebný kostelík, který je dominantou zdejšího náměstíčka.

Mapa

Fotografie

×