logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Markovice zájezdní hostinec

Markovice - kostel sv. Marka

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Kdy byl přesně kostel na tomto místě vystavěn nevím, jisté je že první písemná zmínka o něm pochází z roku 1282 jako o farním kostele sv. Jiří. Tento kostel byl postupem času zbourán a na jeho místě byla vystavěn velký gotický kostel někdy v průběhu 1. čtvrtiny 14. století a vyzdoben byl nádhernými gotickými freskami. Snad již tento kostel mohl být zasvěcen sv. Markovi, ale to nevím. V roce 1531 byl tento kostel renesančně upravován a v této době vznikl dodnes zachovaný goticko-renesanční portál, náhrobníky z této doby, které patří rodu Koudelů ze Žitnic. V roce 1540 byla zdejší farnost přenesena do Žlebů, a tak tento kostel postupně začal chátrat. Své obnovy se tento kostel dočkal v průběhu 2. poloviny 17. století, kdy toto panství vlastnil Václav František svobodný pán z Keisersteina. Následně však kostel opět chátral, díky čemuž byl na počátku 19. století v dezolátním stavu. Díky tomuto stavu bylo rozhodnuto o stržení kostela, a tak roku 1829 byla stržena loď kostela a roku 1830 byla stržena zvonice. Do tohoto zasáhl kníže Vincent Karel Auersperk, který na své náklady roku 1860 nechal zbytek závěru kostela zazdít novou zdí, do které byl umístěn původní goticko-renesanční portál. Oprava tohoto zbytku kostela pak proběhla v roce 1892. V průběhu 70. let 20. století se kostel dočkal velké rekonstrukce, během které byly zachráněny místní fresky a následně v roce 1986 byly do kostela přeneseny ostatky a náhrobníky roku Auerspergů z kostela sv. Anny, který stál nedaleko a byl zbořen kvůli rozšiřující se těžbě kamene.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-marka-15255341

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=6126

Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=18518

Dojmy: Ačkoliv pozůstatek středověkého kostela, i tak je velmi nádherný.

Mapa

Fotografie

×