logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Malejovice dům čp. 4 Krucifix

Malejovice - kostel sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento pozdně románský kostel byl vybudován pravděpodobně někdy ve 13. století. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1350, kdy je kostel zmiňován jako farní, zdejší farnost ale zanikla během Husitských válek. Prvním známým zdejším farářem pak byl jistý kněz Matěj, který zemřel roku 1363. Dle dochovaných záznamů víme že v roce 1670, kdy tento kostel již vlastnili Jezuité, tak byl obnoven zdejší krov a dřevěná věž. Roku 1676 byli v tomto kostele proražená nová okna a byla postavena kruchta spolu s kostnicí. Bohužel roku 1686 tento kostel vyhořel, ale ještě téhož roku byl znovuvybudován v barokním slohu za použití původního zdiva. V roce 1713 proběhla větší přestavba, kdy byla vybudována nová věž. Další přestavby se dočkal kostel roku 1736, kdy byla na věž umístěna plechová báň, v této době je zmiňováno že věž tohoto kostela byla stále ještě dřevěná. Poslední přestavby se dočkal kostel na konci 80. let 19. století, kdy byla dřevěná věž nahrazená kamennou věží kostel získal svůj novorománský vzhled a také získal svůj novobarokní štít. V roce 1993 během rekonstrukce byli náhodou objeveny zbytky pozdně románských okének, které ze byli k vidění i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jiri-2154286

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=13553

Dojmy: Malebný kostel, nacházející se v menší vesnici.

Mapa

Fotografie

×